ค้นหา
  • INSPIRE STUDIO Company

ออกแบบตกแต่งสำนักงาน BBL อาคารแสงทองธานี

งานออกแบบ และตกแต่งสำนักงาน BBL อาคารแสงทองธานี งานนี้เป็นงาน Turnkey โดยมี Concept เป็น Co-Working Space และให้อิสระในการออกแบบ ไม่ต้องคุม Theme ของ ธนาคารกรุงเทพ แต่ให้ทำแบบ และตกแต่งให้อยู่ในงบประมาณ รวมถึงใช้วัสดุให้คุ้มค่าที่สุด


อาคารนี้เป็นสำนักงานเดิมของ Citibank ตั้งอยู่บนถนนสาทรเหนือ เราจึงเริ่มตั้งแต่การรื้อถอน ออกแบบ จนกระทั่ง ตกแต่งภายใน


งานนี้เราเลือกใช้กระเบื้องยางของ Rectango วัสดุปิดผิวผนังของ Lamitak และกระจก GlassCote ของ INTHEGLAZZ งานระบบแสงสว่างเป็น Lightenna พื้นพรมห้องประชุมใช้พรมของ Interface จาก modernformดู 5 ครั้ง