About COMPANY

Inspire Studio was founded in 2003 by Tawatchanan Patthanasupongse and Pornchai Ratsameevesarat, who remains its Managing Director today. 

บริษัท อินสไปร์ สตูดิโอ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 โดย คุณธวัชนันท์ พัฒนสุพงษ์ และ คุณพรชัย รัศมีเวสารัช ดำเนินกิจการออกแบบ และ รับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และ งานตกแต่งภายใน โดยใช้หลักวิชาการทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมเข้าผสมผสาน เพื่อให้ผลงานออกมาสมบูรณ์ที่สุด

 

บริษัท อินสไปร์ สตูดิโอ จำกัด รับเหมา งานตกแต่งภายใน และสถาปัตยกรรม ตามแบบ และ Specification รวมถึงให้ความสำคัญกับความถูกต้อง และการใช้งานได้จริง เราให้ความสำคัญกับรายละเอียดในทุกๆงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการนั้นๆ และสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าของเรา

 

ปัจจุบัน บริษัท อินสไปร์ สตูดิโอ จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เป็น 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาท) เพื่อรองรับโครงการขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการบริหารงานต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น ตลอดเวลาที่เราได้เติบโต และก้าวไปข้างหน้า เรามั่นใจ และมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพ และมาตราฐานของเราให้ดียิ่งขึ้นไป

 

 

Thailand | admin@inspirestudio.co.th | (66) 02-813-8852

บริษัท อินสไปร์ สตูดิโอ จำกัด เลขที่ 149/320 เพชรเกษม 95 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130