ค้นหา
  • INSPIRE STUDIO Company

การเลือกพัดลมระบายอากาศ

อัปเดตเมื่อ 5 ก.พ. 2564


หน่วยในการเลือกซื้อพัดลมดูดอากาศ จะเป็น ลบ.ม./ชม. = ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง หรือ CMH ลบ.ฟ/นาที = ลูกบาศก์ฟุต ต่อ นาที หรือ CFM


เรามีสูตรในการคำนวณ หาความสามารถในการระบายอากาศได้ดังนี้

CMH = ปริมาตรห้อง (กว้างxยาวxสูง หน่วยเป็นเมตร) x 10

CFM = (ปริมาตรห้อง (กว้างxยาวxสูง หน่วยเป็นเมตร) x 35.28 x 10 ) / 60


เช่น ขนาดห้องน้ำ 2x3 เมตร สูง 2.5 เมตร จะเลือกใช้พัดลมดูดอากาศขนาดไม่น้อยกว่า

CMH = 2x3x2.5x10 = 150 CMH

CFM = (2x3x2.5x35.28x10)/60 = 88.2 CFM

ดู 12 ครั้ง